"Pest Control Systems"
0(386) 212 11 22
İNCELEME, TANIMLAMA, UYGULAMAYA KARAR VERME , UYGULAMA ve KORUYUCU ÖNLEMLER, SÜREKLİ İLETİŞİM

Çalışma Yöntemimiz

ÖN İNCELEME

IPM (Integrated Pest Management) ; Entegre Zararlı Yönetimi, mevcut zararlı problemini insan sağlığına, çevreye ve diğer hedef alınmayan organizmalara en az zararı vererek önlemeyi ve bastırmayı amaçlayan bir strateji olarak tanımlanabilir.

IPM prensiplerinin işletmelerdeki uygulama basamaklarının birincisi ÖN İNCELEME dir.

Mücadele kapsamının belirlenmesi amacıyla; işletmeniz İncipest İlaçlama Danışmanlarınca hiçbir ücret talep edilmeksizin ziyaret edilecek, İşletmenizin karşılaşabileceği veya karşılaştığı problemler veya risklerle ilgili ön inceleme yapılarak tarafınıza çözümle ilgili ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verilecektir.

İşletmenizin; İncipest İlaçlama ile çalışmaya başlaması ile birlikte tarafınıza prosedür gereği; tüm çalışmalarımızı kayıt altına aldığımız, TSE ISO HACCP kurallarına göre tanzimi zorunlu olan ve diğer kamu ve bağımsız kuruşlarınca yapılan denetimlerde; incelenen PEST KONTROL dosyası tarafınıza sunulacaktır.

UYGULAMA

Ön İnceleme sonrası, elde edilen bilgiler değerlendirilerek, belirlenen mücadele yöntemine göre riskli noktalara takip istasyonları yerleştirilecek, her istasyon numaralandırılarak, krokisi ve grafikleri çizilerek takibi sağlanacaktır.


Yürüyen, uçan haşere ve kemirgen  mücadelesi  ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve diğer bağımsız kuruluşların belirlemiş olduğu kriterler göz önüne alınarak, sektör özelliğine en uygun mücadele yöntemi belirlenecek, (spreyleme, ULV, jel, yem vb.) , çalışmalar bu doğrultuda yürütülecektir.
 

KONTROL ve TAKİP
İşletmeniz; belirlenen program dahilinde düzenli olarak İncipest İlaçlama teknisyenlerince kontrol amaçlı ziyaret edilecek, istasyon yerleşim planına göre  istasyonlar kontrol edilerek,  haşere veya kemirgen aktivitesi görüldüğü takdirde, haşere aktivitesi son bulana kadar gerekli çalışmalar yapılarak kontrol çizelgesinde sonuçları 

belirtilecektir.Kontrol ziyaretlerinde, haşere ve kemirgenlerin çoğalma, barınma risklerine karşı işletmeden  kaynaklanan depolama, hijyen, yalıtım eksiklikleri uygulama raporunda belirtilecektir. 


RAPORLAMA

İşletmenizde yapılan  tüm bu çalışmaların İncipest İlaçlama teknisyenlerince ayrıntılı bir şekilde  kayıt altına alınmasıdır. Yapılan bu raporlama, istatiksel ve grafiksel çalışmalar, firmamızca yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve takibi bakımından büyük önem taşımaktadır.
© 2015. Tüm hakları saklıdır.

İncipest Çevre Sağlığı ve İlaçlama Hizmetleri
Medrese Mah. Fatih Bulv. Koçyiğit Apt. 19/8 KIRŞEHİR
Telefon: 0(386) 212 11 22 - Fax: 0(386) 214 11 66